Make your own free website on Tripod.com
ยินดีต้อนรับสู่ Jumper-3d
"Talk About"
สวัสดีครับ Web Page ที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้ เป็นเพียงพื้นที่เก่าสำหรับเก็บของๆเราเท่านั้นครับ ท่านสามารถเข้าชมหน้า Web Page หลักของเราได้โดยการเข้าไปที่ http://jumper3d.bravehost.com ขอบคุณครับ
บทความเก่าๆที่เคยมีให้อ่านกันสมัย thai.net/jumper_3d
 • 3d Max - รู้จักรูปแบบหนึ่งของการ Set Rig แบบง่ายๆสำหรับโมเดลแบบมนุษย์
 • Lightwave - ตัวอย่างการใช้งาน Sas Lite ในการสร้างขนให้กับหมวกขนสัตว์
 • Lightwave - ตัวอย่างการ Render แบบ Caustics
 • Lightwave - สร้าง Animation งูเลื้อยไปมาด้วย Serpent Plug-in
 • Lightwave - ตัวอย่างการ Set Target ให้กับโมเดล
 • 3d Max - ตัวอย่างการ Set Skin เพื่อเชื่อมผิวและกระดูกของโมเดลเข้าด้วยกัน
 • 3d Max - แก้ปัญหาการดึงพื้นที่ส่วนเกินของ Skin Modifier
 • Lightwave - สร้างโมเดลอูฐแบบง่ายๆด้วยคำสั่ง Bevel อย่างเดียวล้วนๆ
 • Lightwave - ตัวอย่างการใช้งาน MD2000 อย่างง่ายๆ
 • Lightwave - การสร้างรัศมีแสงเรืองๆรอบๆวัตถ
 • Lightwave - ตัวอย่างการทำ Patch Modeling แบบง่ายๆ
 • 3ds Max - ทำ Boolean แบบ Animation ก็ยังได้
File ประกอบหนังสือ Maya Workshops
- File 1 (570k) Workshop 1-8
- File 2(683k) Workshop 9-14
Good Luck Jumper!